Hệ sinh thái

01

Ngành ưu tiên thu hút đầu tư

02

Nguồn nhân lực

Dân số Thái Nguyên hiện có khoảng 1,3 triệu, trong đó 650 nghìn  người lao động

Nằm trong vị trí chiến lược, Sơn Cẩm 1 có phạm vi ảnh hưởng lên khoảng 12 triệu dân trong khu vực. trong đó hơn 60% dân số ở độ tuổi lao động

Là trung tâm giáo dục đào tạo lớn thứ 3 cả nước. Thái Nguyên có các trung tâm dạy nghề, trường cao đẳng, đại học và trên đại học. Thu hút nhiều nguồn nhân lực đến từ các tỉnh Miền Núi phía Bắc và lân cận

03

Layout mặt bằng

A. Phân bố tỉ lệ quỹ đất

STT HẠNG MỤC ĐVT DIỆN TÍCH TỈ LỆ
TỔNG QUỸ ĐẤT Ha 70.580
1 Quỹ đất cho xây dựng hạ tầng và dịch vụ Ha 21.174 30.0%
2 Quỹ đất thương phẩm cho thuê   49.406 70.0%
2.1 Quỹ đất cho thuê mặt bằng có hạ tầng cơ bản Ha 34.584
2.2 Quỹ đất xây dựng cho thuê nhà xưởng Ha 14.822

B. Phân bố tỉ lệ quỹ đất theo ngành thu hút đầu tư

STT HẠNG MỤC ĐVT DIỆN TÍCH TỈ LỆ
  TỔNG QUỸ ĐẤT Ha 70.580
1 Quỹ đất cho xây dựng hạ tầng và dịch vụ Ha 21.174 30.0%
2 Quỹ đất thương phẩm cho thuê   49.406 70.0%
2.1 Quỹ đất cho thuê mặt bằng có hạ tầng cơ bản Ha 34.584
a Nhóm ngành cung ứng Dệt may: Bao bì, may mặc, da giày, nhuộm, giặt… Ha 24.209
b Nhóm hỗn hợp: Cơ – kim khí, linh kiện điện tử,dụng cụ y tế, thủ công mỹ nghệ … Ha 10.375
2.2 Quỹ đất xây dựng cho thuê nhà xưởng (không phân bổ theo ngành nhưng ưu tiên các sản phẩm phụ trợ cho may mặc, cơ kim khí, linh kiện điện tử, thủ công mỹ nghệ …) Ha 14.822
04

Hạ tầng đồng bộ và hiện đại

Hệ thống giao thông

  • Được đầu tư xây dựng đồng bộ và hiện đại. Lộ giới tư 16.5m – 30m
  • Hệ thống đường ống kỹ thuật điện, nước, thông tin liên lạc được thiết kế và xây dựng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng được nhu cầu phát triển cho nhà đầu tư hiện tại và lâu dài

Hệ thống thông tin liên lạc

  • Được đầu tư xây dựng với hệ thống cáp, thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩ nquốc tế, đảm bảo đường truyền kết nối tốc độ cao
  • Hệ thống cáp ngầm được kết nối trực tiếp đến các nhà máy

Cáp điện

  • Toàn bộ hệ thống đường điện được cấp tới chân nhà máy.
  • Hệ thống cấp điện được đầu tư đồng bộ, thiết kế theo tiêu chuẩn, được thẩm định bởi các sở chuyên ngành

Hệ thống phòng cháy chữa cháy

Được thiết kế theo tiêu chuẩn quy định

Hệ thống cây xanh, hồ điều hòa, công viên giải trí

Mật độ trên 10% diện tích cụm công nghiệp và 25% đối với mỗi nhà máy

05

Thông tin hệ thống nước thải

Nguồn cấp nước

-Công ty CP Nước Sạch Thái Nguyên

-Nhà máy nước sạch của Chủ đầu tư

Hệ thống đường ống được xây dựng nhằm cung cấp nước sạch trực tiếp đến nhà máy nước Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1

Thoát nước

-Hệ thống thoát nước mưa hoàn toàn riêng biệt với hệ thống thoát nước thải.

-Toàn bộ hệ thống thoát nước mưa, nước thải đầu tư đồng bộ, thiết kế theo tiêu chuẩn quy định hiện hành, được thẩm định bởi các sở chuyên ngành.

-Trạm xử lý nước thải đảm bảo công suất xử lý nước thải cho toàn bộ Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1 đặt tại vị trí phía Bắc dự án.

Theo Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh về Phê duyệt đánh giá tác động môi trường của dự án.

The buy-essay service comes with several advantages. One of the benefits that an essay writing service gives is the convenience. This is why it’s an ideal option for students who are looking for an easy option to purchase essays on the internet. Essay writing services are used by people who come buy an essay online reviews from all walks of life. The clients include students in the high schools, colleges or universities, as well as people working in various fields. Although their needs are different, they everyone has an identical need: get an essay done punctually. Many are in desperate need of help and are willing to pay a good price for help. Some are simply not able to complete the job themselves.

It is important to consider the following factors when choosing a service that will write my essay writing services in the united states paper. It is important to determine the reliability of the provider’s writing is one. Reviews posted on popular review platforms are usually real Trustworthy companies stick strictly to their publishing guidelines. Trustpilot, SiteJabber and other review sites are three examples. A majority of companies that write essays publish testimonials from their customers on their websites. Some of these include video content. To ensure the authenticity of these reviews, the customers can contact the people who wrote the reviews.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *