Cụm công nghiệp Sơn Cẩm I: Giải phóng mặt bằng được 30/70ha

Cụm công nghiệp Sơn Cẩm I (xã Sơn Cẩm, T.P Thái Nguyên) có quy mô 70ha do Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG làm chủ đầu tư hạ tầng và được thực hiện trong giai đoạn 2016-2020.

Tính đến nay, Cụm công nghiệp mới giải phóng được 30/70ha với tổng chi phí bồi thường và hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho người dân trên 220 tỷ đồng. Đối với 40ha chưa được giải phóng là do còn có 142 hộ dân có đất ở và tài sản trên đất chưa được bố trí tái định cư.

Hiện nay, chủ đầu tư đang tích cực phối hợp các cấp chính quyền địa phương của T.P Thái Nguyên đẩy nhanh tiến độ thực hiện bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án; từ đó làm cơ sở để giải phóng xong mặt bằng vào cuối năm 2020.